Sponsoren-donateurs-giften

Sponsoren, donateurs en giften  De middelen van het LDF bestaan uit:

  • opbrengsten van belegde gelden ( de basis hiervoor vormt een eenmalige schenking van de voormalige Stichting Doctor Poelsfonds in 2011)
  • giften, subsidies, legaten en erfenissen


  Het Limburgs Diaconaal Fonds wordt geconfronteerd met een toename van aanvragen enerzijds en een afnemend vermogen anderzijds en is dringend op zoek naar personen, bedrijven en organisaties die haar werk financieel willen ondersteunen.


  Mensen in de meest kwetsbare financiële situatie hebben het vaak moeilijk tot zeer moeilijk. Dat blijkt uit diverse onderzoeken, maar vooral ook uit de praktijk van Limburgse kerkelijke en maatschappelijke organisaties en hulpverleners. Door een stijging van de vaste lasten is steeds minder geld over voor het primaire levensonderhoud. Onvoorziene uitgaven, vaak maar bescheiden van omvang,  brengt deze mensen acuut in de problemen.


  Het Limburgs Diaconaal Fonds beschikt over een bescheiden budget om deze mensen te helpen. Het aantal intermediairs van kerkelijke en maatschappelijke organisaties dat voor cliënten een beroep doet op ons fonds neemt toe.


  Ten aanzien van het beleggingsbeleid is gekozen voor een duurzaam en defensief beleggingsprofiel, 90 % is in obligaties en 10 % in aandelen / vastgoed weggezet.


  Wij zijn een non-profit organisatie met bestuurders die werken op vrijwillige basis.


  Om deze vorm van hulpverlening te laten voortbestaan en meer aanvragen te kunnen steunen zoeken wij naar personen die ons fonds een warm hart toedragen. U kunt ons werk steunen middels een gift, een legaat of een erfenis. Deze schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL78INGB0005473781.  ANBI-registratie


  De Belastingdienst heeft de Stichting Limburgs Diaconaal Fonds aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  Copyright Limburgs Diaconaal Fonds© 2020 Alle rechten voorbehouden