Donateurs-giften

Donateurs en giften


  De middelen van het LDF bestaan uit:

  • opbrengsten van belegde gelden ( de basis hiervoor vormt een eenmalige schenking van de voormalige Stichting Doctor Poelsfonds in 2011)
  • giften, subsidies, legaten en erfenissen


  Hulpverleners en vrijwilligers, werkzaam bij sociaal-maatschappelijke of kerkelijke organisaties, merken dat steeds meer mensen in Limburg financieel in de problemen komen. Vaak zelfs van de ene dag op de andere. In een aantal situaties kan een kleine financiële steun in de rug al voldoende zijn om het tij ten goede te keren.


  Het Limburgs Diaconaal Fonds (LDF) is een onafhankelijke stichting die als doel heeft om mensen bij een acute financiële probleemsituatie snel en zonder bureaucratische rompslomp te helpen met een klein bedrag.


  Het LDF helpt mensen in financiële nood via een gift, als de aanvraag past binnen haar doelstelling:

  • met een gift van maximaal € 100,- uit het “Tientjesfonds Limburg”
  • met een gift groter dan € 100,- uit het vermogen van het LDF (in de regel maximaal tot € 250,- en bij uitzonderingen maximaal € 500,-)


  Donaties zijn hard nodig:


  Het LDF beheert een basisvermogen afkomstig uit de voormalige stichting Doctor Poelsfonds én beheert het “Tientjesfonds Limburg” .


  Het LDF heeft een ANBI-erkenning. Dat betekent dat elke donatie bij de belastingaangifte kan worden opgevoerd als gift. Per saldo betaal je als donateur netto ongeveer de helft van het bedrag dat je beschikbaar stelt.

  Natuurlijk is het ook mogelijk om periodiek een gift over te maken. Dat is belastingtechnisch een nóg aantrekkelijkere manier van doneren.

  We vertellen er graag meer over. Neem desgewenst contact met ons op via secretariaat@limburgsdiaconaalfonds.nl .


  Het LDF is op zoek naar donateurs om haar vermogen op peil te houden én het startbedrag van het Tientjesfonds Limburg op te tillen naar €10.000! Elke bijdrage is hierbij meer dan welkom. Giften kunnen worden overgemaakt naar

  Bankrekeningnummer: NL78INGB0005473781 van Stichting Limburgs Diaconaal Fonds onder vermelding van “Tientjesfonds Limburg” of “Gift LDF”.


  Ter informatie:

  • Het LDF kiest voor een duurzaam en defensief beleggingsprofiel bij het beheer van haar vermogen;
  • Het LDF is een non-profit organisatie met een bestuur dat geheel bestaat uit vrijwilligers.