Sociaal Fonds Sittard-Geleen

Sociaal Fonds Sittard-Geleen


(samenwerkingsverband van het Limburgs Diaconaal Fonds)

 

Het Sociaal Fonds Sittard-Geleen vormt onderdeel van het  Limburgs Diaconaal Fonds.

Aanvragen met betrekking tot de ondersteuning van kwetsbare personen woonachtig in de gemeente Sittard-Geleen verlopen via het ‘Sociaal Fonds Sittard-Geleen’. Om een beroep te kunnen doen op het Sociaal Fonds Sittard-Geleen moet uitdrukkelijk nagegaan zijn of voor de aanvraag bijzondere bijstand kan worden verkregen of dat de aanvraag kan worden ingediend in het kader van de WMO.

 

De werkwijze en voorwaarden zijn dezelfde als bij het LDF.


 

Zie verder onder aanvragen ondersteuning particulieren op deze website.


 

Aanvraagformulier

Hierbij de link naar het aanvraagformulier van het Limburgs Diaconaal Fonds.

 

Copyright Limburgs Diaconaal Fonds© 2020 Alle rechten voorbehouden