Home

Nieuws


Forse toename aanvragen LDF en Tientjesfonds Limburg

Het LDF beschikt over beperkte financiële middelen en wordt geconfronteerd met een forse toename van het aantal aanvragen voor een gift. We stellen daarom prioriteiten. Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. Aanvragen die naar onze mening niet duidelijk genoeg zijn onderbouwd of niet urgent zijn worden meer dan voorheen afgewezen. Ook bestaat de kans dat door drukte de behandeltermijn langer is dan u van ons gewend bent.

 


Tientjesfonds Limburg

In 2021 is het “Tientjesfonds Limburg” in het leven geroepen. Het Tientjesfonds is bedoeld om mensen bij een acute financiële probleemsituatie snel en zonder bureaucratische rompslomp te helpen met een klein bedrag van maximaal € 100,-. Zie voor meer informatie en aanvraagformulier het tabblad Tientjesfonds Limburg op deze website.

Algemeen


Doelgroep

Het Limburgs Diaconaal Fonds (LDF) helpt mensen die te maken hebben met een al dan niet acute financiële probleemsituatie met een klein bedrag.

De aanvraag voor een gift kan uitsluitend worden ingediend door een tussenpersoon: een professional of vrijwilliger werkzaam bij een instelling voor maatschappelijke dienstverlening of zorginstelling, een kerkelijke organisatie of een gemeentelijke instelling. De aanvraag moet worden ingediend door middel van het indienen van het juiste online aanvraagformulier.


Aanvragen

Het LDF kent 3 typen aanvragen:

  • Giften van €10 tot maximaal €100 t.b.v. individuen, gebruik aanvraagformulier “Tientjesfonds Limburg”
  • Giften hoger dan €100 t.b.v. individuen, gebruik aanvraagformulier “LDF Regulier”
  • Projectbijdrage, gebruik aanvraagformulier "LDF Project"

De aanvraagformulieren met bijbehorende korte toelichting vindt u op deze website.


Giften en donaties

Giften en donaties zijn voor het Limburgs Diaconaal Fonds belangrijk om ons werk te kunnen blijven doen!

Lees er meer over op deze website bij "Donateurs en giften" onder het tabblad “MEER”.


Voor een bijdrage

tot maximaal € 100

Voor een bijdrage

groter dan € 100

Het LDF kan ondersteuning aan projecten bieden, mits deze mede gefinancierd worden door anderen.