Home


Nieuws


Vorig jaar juni zijn de aanvraagformulieren voor een financiële bijdrage aangepast. Indien u nog beschikt over het oude aanvraagformulier dit niet meer gebruiken. Verder is de aanmelding voor de Doctor Poelsprijs voorlopig uitgesteld in afwachting van de besluitvorming ten aanzien van de continuering van deze prijs.


Algemeen


De Stichting Limburgs Diaconaal Fonds (LDF) geeft éénmalige financiële ondersteuning in het kader van  algemene dagelijkse levensbehoeften of dringende uitgaven voor personen in kwetsbare omstandigheden in de provincie Limburg.


Daarnaast ondersteunt het LDF kleinschalige sociaal-maatschappelijke projecten ten behoeve van kansarme mensen en groepen in de Limburgse samenleving.


Door middel van de Doctor Poelsprijs worden Limburgse  kleinschalige projecten en individuele personen, die kwetsbare medemensen in de Limburgse samenleving terzijde staan, ondersteund en in de schijnwerper gezet.

In 2021 vindt de uitreiking van de 2-jaarlijkse Doctor Poelsprijs niet plaats. Medio 2021 beslist het bestuur van het LDF of en wanneer deze prijs wel kan worden uitgereikt.


Sponsoren, donateurs en giften

Het Limburgs Diaconaal Fonds wordt geconfronteerd met een toename van aanvragen enerzijds en een afnemend vermogen anderzijds en is daarom dringend op zoek naar personen, bedrijven en organisaties die haar werk financieel willen ondersteunen. Wij verwijzen u graag naar het tabblad sponsoren, donateurs en giften

Aanvragen voor particulieren dienen te gebeuren door een vertegenwoordiger van instantie.

Het LDF kan ondersteuning aan projecten bieden, mits deze mede gefinancierd worden door anderen.

Doctor Poelsprijs

Tijdelijk geen aanmelding mogelijk. Medio 2021 beslist bestuur LDF of deze prijsuitreiking wordt voortgezet.