Home


Nieuws (juni 2020)


De indeling en de teksten op onze website zijn vernieuwd. Ook de aanvraagformulieren voor een financiële bijdrage zijn aangepast !

Algemeen


De Stichting Limburgs Diaconaal Fonds (LDF) geeft éénmalige financiële ondersteuning in het kader van  algemene dagelijkse levensbehoeften of dringende uitgaven voor personen in kwetsbare omstandigheden in de provincie Limburg.


Daarnaast ondersteunt het LDF kleinschalige sociaal-maatschappelijke projecten ten behoeve van kansarme mensen en groepen in de Limburgse samenleving.

In 2021 vindt de uitreiking van de 2-jaarlijkse Doctor Poelsprijs plaats. Door middel van de Doctor Poelsprijs worden Limburgse  kleinschalige projecten en individuele personen, die kwetsbare medemensen in de Limburgse samenleving terzijde staan, ondersteund en in de schijnwerper gezet.


Sponsoren, donateurs en giften

Het Limburgs Diaconaal Fonds wordt geconfronteerd met een toename van aanvragen enerzijds en een afnemend vermogen anderzijds en is daarom dringend op zoek naar personen, bedrijven en organisaties die haar werk financieel willen ondersteunen. Wij verwijzen u graag naar het tabblad sponsoren, donateurs en giften

Aanvragen voor particulieren dienen te gebeuren door een vertegenwoordiger van instantie.

Het LDF kan ondersteuning aan projecten bieden, mits deze mede gefinancierd worden door anderen.

Doctor Poelsprijs

Tijdelijk geen aanmelding mogelijk. Door beëindiging activiteiten Dienst Kerk en Samenleving vindt herbezinning op de uitreiking plaats.

Copyright Limburgs Diaconaal Fonds© 2020 Alle rechten voorbehouden