Home

Nieuws


Forse toename aanvragen LDF en Tientjesfonds Limburg

Het LDF wordt geconfronteerd met een forse toename van het aantal aanvragen voor een gift. Zie ook ons Jaarverslag.

Het is van belang uw aanvraag zo duidelijk mogelijk te onderbouwen en alle vragen correct te beantwoorden. De behandeltermijn van aanvragen is 1 à 2 weken. Over spoedaanvragen wordt binnen enkele dagen een besluit genomen.


SPONSORCAMPAGNE

Door middel van een campagne streeft het LDF-Tientjesfonds Limburg ernaar om in 2022/2023  tenminste € 25.000,- aan sponsorgeld binnen te halen zodat Limburgers voor wie een gift heel belangrijk is ook de komende jaren kunnen worden geholpen. Begin 2023 wordt via een nieuwsbrief de stand van zaken bekendgemaakt. Het Tientjesfonds zoekt dus dringend sponsoren en donateurs. Met de huidige middelen kan niet meer aan alle aanvragen tegemoet worden gekomen. Het Tientjesfonds is ondergebracht bij het Limburgs Diaconaal Fonds  (LDF). Goed om te weten is dat het LDF een ANBI-status heeft en giften dus fiscaal aftrekbaar zijn. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen is meer geld broodnodig. Zie verder het tabblad ‘MEER’/ donateurs-giften.


SAMENWERKING MET KANSFONDS

Het Kansfonds Nederland stelt een flinke bijdrage beschikbaar aan het LDF voor noodhulp in het laatste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023. Hiermee heeft het LDF & Tientjesfonds Limburg zeker in deze periode voldoende middelen om haar doelstellingen te realiseren mbt noodhulp. Meer informatie wordt nog toegevoegd.

Algemeen


Doelgroep

Het Limburgs Diaconaal Fonds (LDF) helpt mensen die te maken hebben met een urgente financiële probleemsituatie met een klein bedrag.

De aanvraag voor een gift kan uitsluitend worden ingediend door een tussenpersoon: een professional of vrijwilliger werkzaam bij een instelling voor maatschappelijke dienstverlening of zorginstelling, een kerkelijke organisatie of een gemeentelijke instelling.


Aanvragen

Het LDF kent 3 typen giften:

  • “Tientjesfonds Limburg” voor giften van €10 tot maximaal €100

  • “LDF-regulier” voor giften hoger dan €100

  • Projectbijdrage, gebruik aanvraagformulier "LDF Projecten"

De aanvraagformulieren met bijbehorende korte toelichting vindt u op deze website.


Voor een bijdrage

uit Tientjesfonds of LDF-regulier

Het LDF kan ondersteuning aan projecten bieden, mits deze mede gefinancierd worden door anderen.