Over het LDF

LDF in het kort....


  • Het doel van het LDF is de financiële ondersteuning van kwetsbare personen die wonen in de provincie Limburg én van kleinschalige projecten in Limburg die zich richten op deze doelgroep.


  • Aanvragen moeten worden ingediend door een intermediair (tussenpersoon) door middel van het LDF-aanvraagformulier (te downloaden via deze website) mét de gevraagde documenten.


  • Het bestuur van het LDF neemt in de regel binnen een week een besluit over ingediende aanvragen voor particulieren.


  • De besluitvorming over projectaanvragen vindt in de regel plaats in een bestuursvergadering van het LDF.


  • Toegekende bedragen kunnen uitsluitend worden overgemaakt op het vaste bankrekeningnummer van de intermediair.


  • Voor 2020 gelden de volgende maximumbijdragen: € 250,- voor particulieren en € 500,- voor projecten.

Geschiedenis


Het Limburgs Diaconaal Fonds komt voort uit het Doctor Poelsfonds, dat in 1938 is opgericht om middels financiële ondersteuning onderwijs voor kansarmen te verbeteren.


Dit fonds heeft in 2011 besloten om zichzelf op te heffen en middelen ter beschikking te stellen aan een nieuw fonds, het LDF.


Het doel  van het Limburgs Diaconaal Fonds (LDF) is  het bieden van kansen en het ondersteunen van individuele personen in de Limburgse samenleving.

Bestuur


  • voorzitter: Hub Vossen
  • secretaris: Frits Benjamins
  • penningmeesters: Frans Peeters en Hans Brunolt
  • algemene bestuursleden: Dionne Boks en Leo Helder


Het dagelijks bestuur van het  LDF vormt tevens het bestuur van het Sociaal Fonds Sittard-Geleen.


 M.i.v. 2015 is aan de bestuursleden een vergoeding van € 300 p.p. per jaar toegekend, die als donatie door de bestuursleden wordt terug geschonken aan het fonds.


Nuttige informatie


Fiscaal nummer: 8507.53.508


KvK nummer: 53116593


Bankrekeningnummer: NL78INGB0005473781


Privacybeleid in kader van AVG

ANBI-registratie:

De Belastingdienst heeft de Stichting Limburgs Diaconaal Fonds aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
Copyright Limburgs Diaconaal Fonds© 2020 Alle rechten voorbehouden