Tientjesfonds

Aanvragen Tientjesfonds Limburg


Door grote drukte kan het op dit moment langer duren voordat uw aanvraag is behandeld. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Een aanvraag voor een bijdrage uit het  “Tientjesfonds Limburg”  is uitsluitend mogelijk voor giften van € 10 tot maximaal € 100 in een acute financiële probleemsituatie.

Voor de aanvraag van giften van meer dan € 100 zie LDF Regulier.

 

De aanvraag voor een gift kan uitsluitend worden ingediend door een tussenpersoon: een professional of vrijwilliger werkzaam bij een instelling voor maatschappelijke dienstverlening of zorginstelling, een kerkelijke organisatie of een gemeentelijke instelling. De aanvraag moet worden ingediend door middel van het indienen van het online aanvraagformulier Tientjesfonds Limburg.


Toelichting:


  Het LDF beschikt over beperkte financiële middelen en wordt geconfronteerd met een forse toename van het aantal aanvragen voor een gift. We stellen daarom prioriteiten. Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. Aanvragen die naar onze mening niet duidelijk genoeg zijn onderbouwd of niet urgent zijn worden meer dan voorheen afgewezen.


  • Geef een duidelijke beschrijving van het doel van uw aanvraag, beschrijf daarbij de sociale achtergrond en de probleemsituatie van uw client en hoe deze is ontstaan.
  • Beschrijf duidelijk de financiële urgentie voor uw client.
  • Is een bijdrage van voorliggende voorzieningen als bijzondere Bijstand, WMO, Zorgverzekering e.a. mogelijk ? Zo nee, waarom niet ?

  Beoordeling aanvraag Tientjesfonds Limburg:

  • Het bestuur van het LDF neemt in de regel binnen 5 werkdagen een besluit.
  • Wij vragen altijd om een kopie van het aankoopbewijs (betalingsbewijs) toe te zenden.
  • Indien slechts een deel van de gift noodzakelijk blijkt, dan vinden wij het vanzelfsprekend dat u het restant op onze bankrekening terugstort, onder vermelding van het dossiernummer.
  • Prioriteit wordt gegeven aan aanvragen die passen bij de doelstelling van het Tientjesfonds Limburg, voorzien zijn van een overtuigende toelichting met een duidelijke beschrijving van de financiële situatie.
  • Het bestuur kan besluiten een aanvraag in haar bestuursvergadering te behandelen. In dat geval wordt de aanvrager geïnformeerd over procedure en termijn.
  • De bijdrage van het LDF is bij een positief besluit maximaal € 100,-.
  • De bijdrage van het LDF is in beginsel eenmalig.


  Financiële bijdragen van het LDF worden uitsluitend overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de aanvrager of in geval van Bewindvoering het afgeschermde rekeningnummer tbv de client.

   

  Vragen ?

  Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.