Sociaal Fonds Sittard-Geleen

(deelfonds van het Limburgs Diaconaal Fonds)


 

Doelgroep


Alleen inwoners van de gemeente Sittard-Geleen kunnen een beroep doen op het Sociaal Fonds Sittard-Geleen.

 

Aanvragen


Een aanvraag voor een bijdrage uit dit fonds kan alleen door een intermediair worden gedaan.

Het maximaal toe te kennen bedrag bedraagt €250 per aanvraag.

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden en verzenden aan de secretaris van het Limburgs Diaconaal Fonds.

 secretaris van het Limburgs Diaconaal Fonds.

 

Randvoorwaarden


Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning uit het Sociaal Fonds Sittard-Geleen dient de aanvraag aan de volgende randvoorwaarden te voldoen:

  • Degene voor wie de aanvraag wordt gedaan is ingeschreven bij de gemeente Sittard-Geleen.
  • Aanvragen dienen door een contactpersoon verbonden aan op maatschappelijk werk gebied werkzame instelling of kerkelijke instelling te worden gedaan. Deze contactpersoon doet een eerste beoordeling van de hulpvraag en legt het verzoek vervolgens aan het fondsbestuur voor.
  • Voorliggende voorzieningen moeten verkend zijn.
  • Aangegeven moet worden waarom een bijdrage vanuit deze voorliggende voorzieningen niet wordt uitgekeerd.

 

Tip: raadpleeg de website van het Nibud voor andere mogelijkheden van financiële ondersteuning.

 

Aanvraagformulier


Hierbij de link naar het aanvraagformulier.

 

SiteLock


                     Aanmelden voor Doctor Poelsprijs 2019 mogelijk tot 31-12-2018

Limburgs Diaconaal Fonds

Limburgs Diaconaal Fonds © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use