Sint Clemens Stichting

(samenwerkingsverband van het Limburgs Diaconaal Fonds)


 

Doelgroep Sint Clemens Stichting


Jeugdigen tot drieëntwintig jaar in de regio Zuid Limburg, in het bijzonder kwetsbare jongeren en hun omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


 

Randvoorwaarden Sint Clemens Stichting


Een aanvraag voor het verstrekken van een financiële ondersteuning wordt niet alleen op de hierboven genoemde aspecten getoetst.

Tevens wordt bezien of voor de gevraagde ondersteuning niet elders een voorziening, die kan voorzien in het gevraagde, bestaat.

Bovendien wordt beoordeeld of de vrager van de financiële ondersteuning niet zelf (financieel) in staat is om in de gevraagde ondersteuning te voorzien.

 

Aanvragen


Het Limburgs Diaconaal Fonds werkt samen met de Sint Clemens Stichting. Aanvragen die passen binnen de doelstelling en kaders van de Sint Clemens Stichting worden na afhandeling door het Limburgs Diaconaal Fonds bij deze stichting gedeclareerd. Hierbij is een maximaal te declareren bedrag afgesproken.

 

Aanvraagformulier


Hierbij de link naar het aanvraagformulier van het Limburgs Diaconaal Fonds.

 

SiteLock


                     Aanmelden voor Doctor Poelsprijs 2019 mogelijk tot 31-12-2018

Limburgs Diaconaal Fonds

Limburgs Diaconaal Fonds © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use