Doctor Poelsprijs

Doctor Poelsprijs


Tijdelijk geen aanmelding mogelijk


  Door de beëindiging van de activiteiten van DKS (Dienst Kerk en Samenleving) beraadt het bestuur van het LDF zich nog of de doctor Poelsprijs in 2021 kan worden uitgereikt.

   

  Een besluit daarover wordt binnenkort genomen. Wij verzoeken u nu geen aanvragen in te dienen. Meer informatie vindt u uiterlijk januari 2021 op deze website.


  Door middel van de Doctor Poelsprijs worden Limburgse  kleinschalige projecten en individuele personen, die kwetsbare medemensen in de Limburgse samenleving terzijde staan, ondersteund en in de schijnwerper gezet.

  Graag wil het fonds deze organisaties en individuele personen stimuleren om hun werk zichtbaar te maken. Daarom is destijds samen met de v/m Dienst Kerk en Samenleving de tweejaarlijkse ‘Doctor Poelsprijs’ in het leven geroepen.


  De ‘Doctor Poelsprijs’ bestaat uit een financiële bijdrage én een klein kunstwerk voor de winnaar(1e prijs) en een financiële waarderingsbijdrage voor de winnaars van  de 2de en 3de prijs. Daarnaast worden alle genomineerde projecten en initiatieven uitvoerig beschreven op de website van het Limburgs Diaconaal Fonds en in een speciale publicatie.


  De uitreiking van de Dr. Poelsprijs en alle activiteiten in dat kader worden mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van het LDF met enkele partners. Deze zullen nog nader worden bekendgemaakt.


  Doctor Poelsprijs 2019


  • De winnaar van de Doctor Poelsprijs 2019 was "Bloempje voor het Goede Doel" uit Geleen.
  • De tweede prijs was voor "Éngele van Zitterd-Gelaen" uit Sittard-Geleen.
  • De derde prijs ging naar "Maximina" uit Roermond
  • Ten slotte was er nog een aanmoedigingsprijs voor "Delen in meedoen" uit Venlo.

  De genomineerden  voor de Dr. Poelsprijs 2019 met achtergrondinformatie vindt u in de uitgave : "Wij maken de toekomst...samen!". Voor de digitale versie van dit boek klik hier.

  (Digitale) versies van eerdere uitgaven van de Dr. Poelsprijs kunt u downloaden via ‘Publicaties Limburgs Diaconaal Fonds’.