Aanmelden Doctor Poelsprijs

Criteria Doctor Poelsprijs


  Voor deze stimuleringsprijs komen sociaal-maatschappelijke en diaconale organisaties en/of personen in aanmerking die voldoen aan de volgende criteria:


  • In het project of initiatief komt tot uiting dat het een stimulerende en signalerende functie heeft voor de (plaatselijke) gemeenschap.
  • Het project of initiatief is vernieuwend, verrassend, origineel en onverwacht.
  • Er is een duidelijke verbondenheid met andere (plaatselijke) projecten op het terrein van sociaal-maatschappelijke en diaconale vragen.
  • Er is verbondenheid met, verankering in en terugkoppeling naar de lokale gemeenschap.
  • Er is stimulering van training en/of vorming van vrijwilligers en/of deelnemers.

  Selectie Doctor Poelsprijs


   Het bestuur van het Limburgs Diaconaal Fonds maakt een eerste selectie uit de aangeboden kandidaten.


   Het comitĂ© van aanbeveling zal uit deze aangeboden selectie de uiteindelijke winnaar van de Doctor Poelsprijs 2021 bepalen 


   Aanmelding Doctor Poelsprijs


    Kandidaten voor de prijs kunnen worden voorgedragen via:


    • Kerkelijke organisaties, diaconale werkgroepen en/of sociaal-maatschappelijke organisaties
    • Limburgse maatschappelijke organisaties
    • Individueel initiatief.


    De aanmeldingstermijn voor de Doctor Poelsprijs 2021 loopt vanaf 1 oktober t/m 31 december 2020.

    Copyright Limburgs Diaconaal Fonds© 2020 Alle rechten voorbehouden