Toelichting toekenning

Toelichting beoordeling / toekenningDe contactpersoon krijgt schriftelijk bericht van het bestuursbesluit, doorgaans binnen een week na ontvangst van de aanvraag. Het bestuur kan om haar moverende redenen aanvragen mondeling  behandelen in haar bestuursvergadering. In dat geval neemt besluitvorming meer tijd in beslag. Aanvrager wordt hierover op passende wijze geïnformeerd.


Toegekende giften worden uitsluitend overgemaakt naar het vaste bankrekeningnummer van de instelling die het verzoek indient.


  Indien de toegekende gift van het LDF onderdeel uitmaakt van een financieringsplan waaraan ook een of meer andere partij(en) bijdraagt cq bijdragen wordt door het bestuur van het LDF een garantie verstrekt die geldig blijft gedurende een bepaalde periode.

  Ondersteuning door het LDF is -voor de client- in beginsel eenmalig.


  Bedrag

  • Het bestuur van het LDF stelt jaarlijks de maximum bijdrage vast voor aanvragen die worden goedgekeurd.
  • Voor 2020 is deze bijdrage vastgesteld op: max € 250,-- per aanvraag.


  Bijzondere regeling voor 2020 inzake de maximale bijdrage:

  Het bestuur van het LDF is bereid in bijzonder schrijnende  situaties en met name indien de aanvrager meerdere financiers bereid heeft gevonden om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de probleemsituatie, naast het basisbedrag van € 250 een kleine extra bijdrage te verlenen.

   

  Sociaal Fonds Sittard-Geleen:

  Aanvragen met betrekking tot de ondersteuning van kwetsbare personen woonachtig in de gemeente Sittard-Geleen verlopen via het ‘Sociaal Fonds Sittard-Geleen’. Om een beroep te kunnen doen op het Sociaal Fonds Sittard-Geleen moet uitdrukkelijk nagegaan zijn of voor de aanvraag bijzondere bijstand kan worden verkregen.

   

  Clemensstichting:

  Door samenwerking met de Clemensstichting kan extra aandacht worden gegeven aan de doelgroep kwetsbare jongeren tot 23 jaar in Zuid-Limburg. Meer informatie via deze link.


  Copyright Limburgs Diaconaal Fonds© 2020 Alle rechten voorbehouden