Toelichting aanvraagformulier

Toelichting aanvraagformulier  In het aanvraagformulier wordt  aandacht wordt besteed aan de volgende punten:

  • een korte beschrijving van de (sociale) achtergrond van de client
  • een omschrijving van de probleemsituatie en hoe deze is ontstaan
  • een korte beschrijving van de activiteiten die de aanvrager voor de client verricht en een specificatie van de kosten waar de aanvraag betrekking op heeft
  • de gezinssituatie van de cliënt
  • (bij aanvrager hoger dan €100) een recent maandoverzicht van inkomsten en uitgaven van de client


  Zorg dat u deze gegevens van tevoren verzamelt.


  Uitsluitend volledig ingevulde aanvraagformulierenworden in behandeling genomen.


  De contactpersoon krijgt schriftelijk bericht van het bestuursbesluit, doorgaans binnen een week na ontvangst van de aanvraag. Het bestuur kan om haar moverende redenen aanvragen mondeling  behandelen in haar bestuursvergadering. In dat geval neemt besluitvorming meer tijd in beslag. Aanvrager wordt hierover op passende wijze geïnformeerd.


  Toegekende giften worden uitsluitend overgemaakt naar het vaste bankrekeningnummer van de instelling die het verzoek indient.  Copyright Limburgs Diaconaal Fonds© 2020 Alle rechten voorbehouden