Aanvragen ondersteuning projecten

Aanvragen ondersteuning projecten


  Het  LDF ondersteunt maximaal 4 kleinschalige sociaal-maatschappelijke projecten per jaar ten behoeve van kansarme mensen en groepen in de Limburgse samenleving.


  Het bestuur van het LDF stelt jaarlijks de maximum bijdrage vast voor aanvragen die worden goedgekeurd. Voor 2020 is deze bijdrage vastgesteld op: max  € 500,- per aanvraag voor kleinschalige sociaal-maatschappelijke projecten.


  Aanvragen ten behoeve van projecten moeten schriftelijk worden ingediend. Bij het aanvraagformulier wordt een rapportage meegestuurd op  briefpapier van de instelling, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan de volgende punten:

  • Een duidelijke omschrijving van het project
  • Plan van aanpak
  • Begroting
  • Welke andere organisaties cq fondsen heeft u benaderd , en voor welk bedrag cq op welke wijze  willen ze uw aanvraag ondersteunen.


  De instelling krijgt schriftelijk bericht van het bestuursbesluit, doorgaans binnen een week nadat besluitvorming in de bestuursvergadering van het LDF heeft plaatsgevonden. Houd er rekening mee dat het bestuur van het LDF 4x per jaar vergadert.


  Het toegekende bedrag  wordt uitsluitend overgemaakt naar de instelling die het verzoek indient.


  Ten behoeve van projecten kan ook een aanvraag worden ingediend in het kader van de Doctor Poelsprijs.