Aanvragen ondersteuning

Aanvragen ondersteuning

 

Middelen

De middelen bestaan uit:

  •  een eenmalige schenking van de Stichting Doctor Poelsfonds;
  • giften, subsidies, legaten en erfenissen;
  • opbrengsten van belegde gelden.

 

Aanvragen

Aanvraagformulieren zijn digitaal te verkrijgen bij het secretariaat of te downloaden op deze site.

Omdat er minder geld beschikbaar is dan in voorgaande jaren zijn de bedragen naar beneden bijgesteld. Er is een maximaal toe te kennen bedrag van €250 per individuele aanvraag. De prioriteit bij de toekenning ligt bij individuele aanvragen. Bijdragen voor projecten zijn beperkt en zullen eerst in een bestuursvergadering worden besproken.

 

Randvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning door het LDF dient de aanvraag aan de volgende randvoorwaarden te voldoen:

  • De aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van het fonds;
  • Aanvragen voor individuele personen dienen door een contactpersoon verbonden aan op maatschappelijk werk gebied werkzame instelling of kerkelijke instelling te worden gedaan. Deze contactpersoon doet een eerste beoordeling van de hulpvraag en legt het verzoek vervolgens aan het fondsbestuur voor.
  • Projectsubsidie aanvragen dienen voorzien te zijn van een projectomschrijving en projectbegroting (met financieringsplan).

Tip: raadpleeg de website van het Nibud voor mogelijkheden van financiële ondersteuning.

 

Beoordeling aanvragen

De aanvragen zullen beoordeeld worden door het bestuur rekening houdende met voldoen aan behoren tot de doelgroep en de gestelde randvoorwaarden.

Het bestuur komt 4 keer per jaar bijeen en neemt dan een besluit ten aanzien van de voorliggende projectaanvragen. Bij individuele steunaanvragen wordt binnen 2 dagen gereageerd. De aanvragen zullen in volgorde van binnenkomst worden beoordeeld.

 

SiteLock

 

                     Winnaar Doctor Poelsprijs 2019 bekend

Limburgs Diaconaal Fonds

Limburgs Diaconaal Fonds © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use