Doel van het fonds

 

Het bieden van kansen en ondersteunen van individuele personen in de Limburgse samenleving.

 

Het ondersteunen van het opzetten van kleine sociaal-maatschappelijke projecten ten behoeve van kansarme mensen en groepen in de Limburgse samenleving.

Actueel

 

Aanmelden voor de Doctor Poelsprijs is weer mogelijk. Voorwaarden zijn te vinden in de brochure Doctor Poelsprijs. Aanmeldingen via het formulier in deze link.

 

In 2015 was de prijsverdeling als volgt:

De eerste prijs was voor Wijkpastoraat Heerlen.

De tweede prijs was voor Jongerenproject Maatschappelijke Stage.

De derde prijs was voor 't Werkhuis Diaconienu Horst.

Verder is er een eervolle vermelding aan Credo Huis Maastricht toegekend.

Het boekwerk waarin alle genomineerde projecten en initiatieven staan beschreven is hier te downloaden.

Voor alle 21 genomineerden zie "Genomineerden Doctor Poelsprijs 2015" .

 

Volgende Doctor Poelsprijs in 2017 - aanmelden kan t/m 31-12-2016

Limburgs Diaconaal Fonds

Limburgs Diaconaal Fonds © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use